Nakladatelství

Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., je soukromým nakladatelstvím, které se zaměřuje především na učebnice zeměpisu (geografie). Vydává ale také tituly pro jiné předměty (např. přírodopis) a příručky pro průřezová témata (např. Ekologická a environmentální výchova).

NČGS původně vzniklo z iniciativy České geografické společnosti (ČGS). Díky tomu i současné soukromé nakladatelství navazuje na její dlouhou tradici a využívá jejího širokého odborného zázemí.

TRADICE navazuje na více než 100 let existence České geografické společnosti a více než 20 let činnosti Nakladatelství ČGS.

 

ODBORNOST těží ze zázemí členské základny České geografické společnosti shromažďující nejlepší odborníky v tomto oboru.

 

KVALITA odborná, didaktická i grafická je hlavním cílem snažení tohoto nakladatelství.